Et træ kan betyde alverden


Hver gang du lægger en ordre hos Nøddebazaren, planter vi et træ i Afrika. Dette gøres gennem organisationen Trees For The Future. Det er bl.a. mennesker som Simon Peter du hjælper hver gang du handler hos os.

For bare to år siden var Simon en desperat mand. Han ejede seks hektar land, men jorden var så udpint og næringsfattig, at det var vanskeligt at dyrke afgrøder. Det var en håbløs situation for Simon og hans familie. Simon overvejede at flytte til storbyen, ligesom så mange andre, i håb om at finde arbejde, således at han forsat kunne forsørge sin familie.

Selvforsynende med skovhave

Inden Simon havde besluttet sig for, om han skulle tage til storbyen eller ej, kom der et uventet besøg af organisationen Trees for the Future. De lærte ham at forstå landbrug på en anden måde og hjalp Simon med at plante træer og omlægge sit landbrug. Det blev til en fremtidssikrende investering, så Simon nu kunne blive og forsørge familien.

Organisationen Trees for the Future har som hovedformål at informere og lære de enkelte bønder at plante træer, afgrøder og skovhaver, så de kan blive selvforsynende.

Skovhaverne bygger på ideen om at skabe en bæredygtig fødevareproduktion, der baserer sig på skovens eget økosystem. Det skabes ved at plante forskellige træer, buske, urter og afgrøder, som har stor nytteværdi for både mennesker og dyr.

 

Simon Peter ved han og familiens nye skovhave. Foto tilhører Trees For The Future.

Ved at anlægge skovhaver, hvor frugttræer og afgrøder indgår i et symbioseforhold, bliver der sikret bedre og mere varieret føde, brændstof og indkomst. Planterne holder næring i jorden og træerne fungerer som et værn mod skadedyr og beskytter andre afgrøder mod eksempelvis erosion. Derved bliver skovhaverne også et bæredygtigt alternativ til pesticider og gødning.


En lys fremtid

Simon lyttede til Trees for the Future og begyndte at foretage de nødvendige ændringer i sit landbrug. Det gjorde han med så stor succes, at han allerede første år havde nok tomater, solsikker og løg til både at forsyne sig selv og samtidig sælge videre. Der er kassavarødder, søde kartofler og bønner nok til at brødføde hans familie, og han har lavet et levende hegn af træer og buske, som beskytter jorden mod omvandrende dyr.

Træerne har forbedret hans jord, så den nu indeholder meget mere næring. Han har plantet chilipanter, der i samspil med de andre planter fungerer som naturlige pesticider, så der ikke er behov for kemikalier. Samtidig er Simon begyndt at benytte sig af naturlig kompost, så jorden kan blive beriget endnu mere og skabe en bedre jord og et større udbytte. Bedst af alt involverer og lærer han fra sig til sine børn og inspirerer dem til at sammensætte forskellige typer afgrøder, så skovhaverne også i fremtiden kan forsørge de kommende generationer.

Simon Peter er én blandt mange, der har fået hjælp af Trees for the Future, og med den rette knowhow kan en enkelt træ spire og gøre hele forskellen. En forskel, som du, kære læser, er med til at skabe for mennesker som Simon, når du klikker på indkøbskurven på Nøddebazaren.dk. På nuværende tidspunkt har vi været med til at plante over 50.000 træer.

Du kan læse mere om Trees for the Future på deres hjemmeside trees.org.